English

B-ATLANTIDA SUR Željko Jovanović s.p.

Picerija

JIB:4507210190009
Žiro račun:5620038075503033
Adresa:MAJEVIČKE BRIGADE BB, 76330, UGLJEVIK
Telefon:055/771-553,LJUBIN.066/600-333
Odgovorno lice:ŽELJKO JOVANOVIĆ