English

CAFE LOUNGE BAR SOHO s.p. Dragica KulinaJIB:4509268420007
Žiro račun:5550000027090857
Adresa:TRG ĐEN.DRAŽE MIHAJLOVIĆA 17, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/542-072 066/958-888
Odgovorno lice:DRAGICA KULINA