English

CAFE LOUNGE BAR SOHO s.p. Dragica Kulina, BijeljinaJIB:4509268420007
Žiro račun:5550000027090857
Adresa:TRG ĐEN.DRAŽE MIHAJLOVIĆA 17, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/766-966 066/958-888
Odgovorno lice:DRAGICA KULINA