English

FEROMONT RM S.P. ZTR Vl.Branislav R.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

JIB:4511608430007
Žiro račun:5540010000000760
Adresa:ULICA GLAVNA 56, PATKOVAČA, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/672-912; 065/144464
Odgovorno lice:BRANISLAV RAJKOVIĆ