English

DŽOKEJ-3, SLAĐANA JOVANOVIĆ s.p. Donje Crnjelovo

PROIZVODNJA HLJEBA, SVJEŽIH PECIVA I KOLAČA

JIB:4511446350004
Žiro račun:5673432500083147
Adresa:ULICA 4 BROJ 1, 76325, DONJE CRNJELOVO
Telefon:065/811-668
Odgovorno lice:SLAĐANA JOVANOVIĆ