English

TEHNIKA KB Beograd zastupan po poreskom punomoćniku KontoProm d.o.o. Bijeljina

nabavka i ugradnja opreme na rekonstrukciji bazena u RITE Ugljevik

JIB:0100427300004
Žiro račun:5540010000477806
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA 24 KVART 52, 76311, NOVI DVOROVI
Telefon:
Odgovorno lice:MILAN KOJIĆ