English

MILOŠ TRIFKOVIĆ POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLJOPRIVREDNA DJELATNOST

JIB:100398320009
Žiro račun:5550018311254752
Adresa:DONJI BRODAC BB, 76313, BIJELJINA
Telefon:065/711-170
Odgovorno lice:TRIFKOVIĆ MILOŠ