English

DVADESETI JANUAR d.o.o.

Trgovina na malo mješovitom robom

JIB:4400357450007
Žiro račun:5620030000072807
Adresa:STEFANA DEČANSKOG 107, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/240-195 065/592-482
Odgovorno lice:STEVO MIĆIĆ