English

TYREX BH DOO BIJELJINA

Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

JIB:4404260780008
Žiro račun:5673431100062553
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA KV 52 BR 24, 76311, NOVI DVOROVI
Telefon:055/290-221
Odgovorno lice:TRIFKOVIĆ JELENA