English

Edukativni centar GENIUS Ljiljan Maksimović s.p.

Edukativni centar

JIB:4510509240003
Žiro račun:5620038152983044
Adresa:RAJE BANJIČIĆA 3, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/815-680, 065/736-466 SNE@A
Odgovorno lice:LJILJAN MAKSIMOVIĆ