English

VIRTUAL SOLUTIONS AMEL DEDIĆ SP

Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare

JIB:4510727820003
Žiro račun:5673432500068403
Adresa:SAVE KOVAČEVIĆA 11, 76300, BIJELJINA
Telefon:062/515728
Odgovorno lice:AMEL DEDIĆ