English

ZU SC Gala Medica

DJELATNOST SPECIJALISTIČKE MEDICINSKE PRAKSE

JIB:4404371850005
Žiro račun:1610000208930057
Adresa:KOMITSKA BR.15, 76300, BIJELJINA
Telefon:055420999
Odgovorno lice:ALJOŠA SIMIĆ