English

BIOFOOD DOO

Prikupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proiz.osim šumskih sortimenata

JIB:4404179580002
Žiro račun:5550000033502460
Adresa:SAVE KOVAČEVIĆA 34, 76300, BIJELJINA
Telefon:066/541-524
Odgovorno lice:SRĐAN MIHAJLOVIĆ