English

ANIMAL-VET OBRADOVIĆ MIODRAG SPJIB:4510170050005
Žiro račun:5673432500057345
Adresa:VELIKA OBARSKA 69, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/383-902, 065/496-389
Odgovorno lice:MIODRAG OBRADOVIĆ