English

MOZART u.r. MIROSLAV VASILIĆ S.P.

DJELATNOSTI PRIPREME I POSLUŽIVANJA PIĆA(POSLASTIČARNICA)

JIB:4509362440003
Žiro račun:5673432500034647
Adresa:SAVE KOVAČEVIĆA 1, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/201369
Odgovorno lice:MIROSLAV VASILIĆ