English

Textil LT d.o.o.

Trgovina na malo i veliko tekstilom

JIB:4403472910002
Žiro račun:5540010000446669
Adresa:RAČANSKA 12, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/421-944
Odgovorno lice:IGOR TRIFKOVIĆ

Email:textilltdoo@gmail.com
Djelatnost, ponuda...:Kućni tekstil, posteljina, jorgani, jastuci, prekrivači...
Adrese i telefoni:Knez Ivo od Semberije 19, 76300 Bijeljina
tel/fax. 055/421-944, 066/884-152