English

KRUNA TR IVANA MIRKOVIĆ S.P.

Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodav.

JIB:4510190670000
Žiro račun:5722460000366591
Adresa:MEŠE SELIMOVIĆA 7, 76300, BIJELJINA
Telefon:055414397
Odgovorno lice:IVANA MIRKOVIĆ