English

Samoposluga MARKET TINA Milan Purić s.p. Obudovac

Trgovina na malo prehr.proiz.,pićima i duvan.proizvodima

JIB:4501472400006
Žiro račun:5540050000123269
Adresa:OBUDOVAC BB, 76235, ŠAMAC
Telefon:054/643-183
Odgovorno lice:MILAN PURIĆ