English

TAKSI Milutin Jevtić s.p. Patkovača

Taksi prevoznik

JIB:4501083760005
Žiro račun:
Adresa:PATKOVAČA BB, , BIJELJINA
Telefon:065538375
Odgovorno lice:JEVTIĆ MILUTIN