English

PLOTER d.o.o.

Poizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih djelova

JIB:4404097770008
Žiro račun:5673431100057024
Adresa:MILOŠA OBILIĆA 81, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/706-273
Odgovorno lice:VLADIMIR MAKSIMOVIĆ