English

Zanatska radnja KODIĆ, Slavko Kodić, s.p. Bijeljina

Sječenje, oblikovanje i obrada kamena

JIB:4510264620000
Žiro račun:5673432500060158
Adresa:PUČILE NOVO NASELJE 28, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/787-076
Odgovorno lice:SLAVKO KODIĆ