English

NASKOM d.o.o.

Trgovina na veliko računarima,perifernom opremom i softverom

JIB:4403578740009
Žiro račun:5673431100042183
Adresa:Majevičkih brigada kvart 52/24, 76311, Novi Dvorovi - Grad Bijeljina
Telefon:055/422-333 065/630-728
Odgovorno lice:RADOMIR LJUBOJEVIĆ