English

Trgovinska radnja MILEŠIĆ Dražen Milešić s.p. Patkovača

Veleprodaja

JIB:4511388640005
Žiro račun:5722460000708613
Adresa:PATKOVAČA BLOK 3 BROJ 56, 76300, PATKOVAČA
Telefon:066/487-524
Odgovorno lice:DRAŽEN MILEŠIĆ