English

TR ZRNO PLUS ,vl.Glišić Milojko, s.p.-Bijeljina

Trgovina na malo stočnom hranom,žitar.,komp.za stočnu hranu, premiksima i pšeničnog brašna

JIB:4507496490004
Žiro račun:5722460000076173
Adresa:PANTELINSKA 23, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/247-050,380-415
Odgovorno lice:MILOJKO GLIŠIĆ