English

TR TOMIX vl. Tomić Milutin, s.p.-Patkovača

Trg. na malo prehr. proiz., pićima i duvanskim proiz. i prod. dopuna za mob.tel.

JIB:4507748990005
Žiro račun:1941191311307197
Adresa:PATKOVAČA BB, 76315, PATKOVAČA
Telefon:065/874-556,055/379-435
Odgovorno lice:MILUTIN TOMIĆ