English

DOBROSAV JEVTIĆ NOTAR

NOTAR

JIB:4501133370009
Žiro račun:5710300000049912
Adresa:NIKOLE TESLE 2, 6/11, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/204516, 055/212-030
Odgovorno lice:DOBROSAV JEVTIĆ