English

MIŠO TR vl. Milivoje Živanović s.p.

Trgovina na malo mješovitom robom

JIB:4501280320009
Žiro račun:5673432500046093
Adresa:ŽIVOJINA MIŠIĆA 2, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/203-149
Odgovorno lice:MILIVOJE ŽIVANOVIĆ