English

ŠAMPION UR vl. Vuković Tatjana

restorana i usluge dostave hrane

JIB:4506882590009
Žiro račun:5540010000380515
Adresa:MAJEVIČKA 176, 76300, BIJELJINA
Telefon:066/471-571,055/250-097
Odgovorno lice:TATJANA VUKOVIĆ