English

GLOBAL GROUP DOO

IZGRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA

JIB:4403725710005
Žiro račun:5673431100068276
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA KV.52 BR.24, 76311, DVOROVI NOVI-GRAD BIJELJINA
Telefon:065/050-990
Odgovorno lice:ZORAN STANIMIROVIĆ