English

PZ MM AGRO p.o. Dvorovi

Trgovina na veliko mlijekom,mliječnim proizvodima,jajima, jestivim uljima i mastima

JIB:4403384110004
Žiro račun:1610250033290059
Adresa:KARAĐORĐEVA 137 A, 76311, DVOROVI
Telefon:055/350-785 066/110-142
Odgovorno lice:MILAN DRAGOJLOVIĆ