English

TR KRUŠIK vl. Doknić Nenad, s.p.-Bijeljina

Trg.na malo prehr.proizv.,pićima i duvan.proizv.i prod.dop.za mob.tel.

JIB:4506830520002
Žiro račun:5620038067924714
Adresa:NEZNANIH JUNAKA 75, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/229-230,065/146-902
Odgovorno lice:NENAD DOKNIĆ