English

CENTAR ZA PROMOCIJU ODRŽIVOG RAZVOJA - CePSuD

Udruženje građana

JIB:4404333680007
Žiro račun:5550000039232735
Adresa:LAZE KOSTIĆA 175, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/540-640
Odgovorno lice:ANKICA TODOROVIĆ