English

KRSTIĆ-Ž DOO

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

JIB:4403642850000
Žiro račun:5550000009365659
Adresa:UL.VELIKA OBARSKA BB, 76329, BIJELJINA
Telefon:065/041-813,055/383-384
Odgovorno lice:LJUBIŠA KRSTIĆ