English

UKRASNI KAMEN DOO

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

JIB:4400391390005
Žiro račun:5620030000121792
Adresa:DONJE CRNJELOVO, 76328, CRNJELOVO
Telefon:055-302-062, 065/905-816
Odgovorno lice:SAŠA ČIČIĆ