English

ESB OBERFLAECHETECHNIK GMBH NJEMAČKA ZASTUPAN PO PORESKOM PUNOMOĆNIKU KONTOPROM DOO BIJELJINAJIB:0141804000027
Žiro račun:5673431100063620
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA 24 KVART 52, 76311, BIJELJINA
Telefon:065/585-937 JOZO
Odgovorno lice:MILAN KOJIĆ