English

RUDIS d.o.o.Slovenija Podružnica Bijeljina

Inženjerske djelatnosti i s njima povezano teh.savjetovanje

JIB:4404076850001
Žiro račun:1549212007961008
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA 24/52, 76311, NOVI DVOROVI
Telefon:055/290-221
Odgovorno lice:SAMO KREŽE