English

KAFE BAR SOHO I IJ KAFE BAR KETERING PRIMO PIANO s.p.Dragica KulinaJIB:4509268420007
Žiro račun:1610000125520048
Adresa:SREMSKA BB T.C.TOM, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/766-966
Odgovorno lice:KULINA DRAGICA