English

POLYTEX COMP. zastupan po poreskom punomoćniku KontoProm d.o.o.JIB:0141901000287
Žiro račun:5673431100066045
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA 24 KVART 52, 76311, BIJELJINA
Telefon:055/290-221
Odgovorno lice:MILAN KOJIĆ