English

ŠAHOVSKI KL.Svetozar Gligorić

ŠAHOVSKI KLUB

JIB:4403662370004
Žiro račun:3381902212119703
Adresa:SVETOG SAVE 2, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/647-814
Odgovorno lice:LALO PERIĆ