English

THE ROCKET IDEAS d.o.o.

RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE

JIB:4404477840009
Žiro račun:1610000224140045
Adresa:Danka Kabilja Bukija 36, 76300, Bijeljina
Telefon:065/863-805
Odgovorno lice:MILANOVIĆ NEMANJA