English

ZETA DOO PJ NOVA ŠPED

Špedicija

JIB:4400354940097
Žiro račun:1990570030273840
Adresa:GRANIČNI PRELAZ RAČA, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/335-291, 055/335-329 FAX
Odgovorno lice:IVANOVIĆ IVICA

Email:spedicijanova@gmail.com
Djelatnost, ponuda...:Međunarodna špedicija
Posredovanje pri carinjenju robe,
uvozi,izvozi,privremeni uvozi i izvozi,
skladištenja robe.
Adrese i telefoni:Granični prelaz Rača
Bosanska Rača
76300 Bijeljina
055/335-291