English

CENTAR ZA PROMOCIJU I RAZVOJ INFOMACIONOG DRUŠTVA IMPACTJIB:4404203550004
Žiro račun:5550000034438316
Adresa:GOJSOVAC 98, 76300, BIJELJINA
Telefon:065/921-128 066/519-100
Odgovorno lice:SANJA ĐURIĆ