EnglishKNJIGOVODSTVENE USLUGE

Knjigovodstveni servis KontoProm iz Bijeljine pruža knjigovodstvene usluge firmama različitih veličina i djelatnosti. Naš cilj je da tačno i ažurno obradimo knjigovodstvene podatke, obezbjedimo sigurnost u smislu poreskih i drugih propisa, te analizom računovodstvenih podataka klijentu pružimo podršku za dalje napredovanje.

Kpsoft ONLINE KNJIGOVODSTVO - u svakom trenutku i na svakom mjestu klijenti imaju uvid u sve knjigovodstvene podatke. Izvodi, stanje kupaca i dobavljača, izvještaj o poslovanju, osnovna sredstva, automatsko kreiranje ugovora, zahtjeva, odluka... Besplatno za sve klijente.
KpSoftPro ONLINE POSLOVNI SOFTVER Fakturisanje, kalkulisanje, proizvodnja... Sve što je potrebno i sve putem interneta.
Stalna podrška programera i prilagođavanje programa potrebama klijenata za samo 30 KM/mjesečno.

NOVOSTI

28.01.2021.

Prosječna bruto plata za 2020. godinu

Zavod za statistiku RS objavio je da je prosječna bruto plata u 2020. godini 1485 KM. Ovaj iznos predstavlja osnovicu za obračun doprinosa u 2021. godini za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost (60% iznosa), za lica koja obavljaju profesionalnu djelatnost (100% iznosa), nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava (30% iznosa), nosioce nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (20% iznosa).

08.01.2021.

Radno vrijeme 9. januara

Odlukom Gradonačelnika Grada Bijeljina 9. januara kad se praznuje Dan republike, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 13:00 časova.

08.01.2021.

Najniža plata u 2021. godini 520 KM

U Sl.Gl. 128/20 objavljena je odluka Vlade da najniža plata za 2021. godinu iznosi 520 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja. U odnosu na Odluku o najnižoj plati za 2020. godinu dodata je odrednica da je to iznos plate posle oporezivanja. Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunat u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz tačke I ove odluke.

05.01.2021.

Republička taksa smanjena za 2021. i 2022. godinu

Dopunama Zakona o republičkim taksama republička taksa za 2021. godinu smanjena je za 30% od već propisanih iznosa a za 2022. godinu umanjena je za 60% od propisanih iznosa.

05.01.2021.

Izmjene Zakona o komunalnim taksama

Izmjenama zakona o komunalnim taksama objavljenim u Sl.Gl 123/20 od komunalne takse su oslobođeni:
preduzetnici koji, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, imaju status malog preduzetnika,
obveznici komunalnih taksa za 12 mjeseci od registracije.

05.01.2021.

Izmjene zakona o administrativnim taksama

Izmjenama zakona o administrativnim taksama objavljenim u Sl.Gl 123/20, taksa se više ne plaća za zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave, izvode, uvjerenja ili potvrde.

Za spise i radnje u vezi sa registracijom preduzetnika plaćaju se takse u sljedećim iznosima...

Pretraži
ARHIVA NOVOSTI

Kalkulatori

Kalkulatori za obračun plate, obaveza po osnovu ugovora o djelu, autorskog ugovora, zakupa...

Propisi

Dobro poznavanje zakonskih okvira je ključno za sigurno poslovanje

Baza znanja

Kako registrovati DOO ili preduzetničku radnju? Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos? Odgovore na ovakva pitanja nastojimo zapisati u našu bazu znanja.

Linkovi

Popis važnih stranica institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.