NOVOSTI

Pretraži
02.08.2022.

PDV prijava za juli 2022. godine

Izmjenama Zakona o PDV-u trebalo je da PDV prijave počevši od poreskog period 2207 budu popunjene podacima zaokruženim na dvije decimale, međutim UIO je izdala obavještenje da će za poreski period 2207 (juli 2022. godine) ostati obaveza da se upisuju iznosi zaokruženi na najbliži manji cijeli broj, tj. za 2207 poreski period ostaje da se upisuju iznosi na način kao što je rađeno do sada.

02.08.2022.

Popis nedovršenih građevinskih objekata

Izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisano da su lica koja su obveznici PDV-a dužna da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 11. avgusta 2022. godine.

30.07.2022.

PDV tretman usluga prevoza putnika kroz BiH

Izmjenama Zakona o PDV-u uređeno je oporezivanje usluge prevoza koju izvrši inostrani prevoznik na teritoriji BiH. Od sada su inostrani prevoznici dužni da se putem poreskih punomoćnika registruju kao PDV obveznici u BiH ili da pri izlasku iz BiH uplate svoju obavezu za PDV.

09.07.2022.

Ukinuti podaci o matičnom broju i adresi na platnoj listi

Izmjenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl.Gl 65/22) ukinuti su podaci o matičnom broju radnika i podatak o adresi stanovanja radnika. Obavještavamo korisnike programa za obračun plate da je KPSoft program usklađen sa ovim izmjenama.

08.07.2022.

Poreski i drugi troškovi DOO u Republici Srpskoj

Za sve one koji planiraju registrovati DOO pripremili smo odgovore na sledeća pitanja: Koliko iznosi porez na dobit? Da li se isplata dividente oporezuje? Postoje li obavezni doprinosi za vlasnike i direktore DOO? Koliko iznose troškovi za porez i doprinose za zaposlene? Koje takse i naknade se plaćaju? Koja je PDV stopa i kako se postaje PDV obveznik? Koje fiksne troškove DOO ima?
Na ova pitanja smo odgovorili u članku koji možete pročitati na sledećem linku.

05.07.2022.

Nedjeljiva prava iz radnog odnosa

Na osnovu nezvaničnih tumačenja Zakona o radu pravo na godišnji odmor, pravo na naknadu prevoza i pravo na naknadu za topli obrok su nedjeljiva prava iz radnog odnosna. Drugim riječima, ova prava se ostvaruju u punom obimu bez obzira na to da li radnik radi na puno ili nepuno radno vrijeme. Konkretno, radnik koji radi na pola radnog vremena ima pravo na topli obrok kao da radi na puno radno vrijeme.

29.06.2022.

Porez na nepokretnost

Rok za plaćanje prve polovine poreza na nepokretnost ističe 30. juna. Drugi dio poreza plaća se najkasnije do 30. septembra.
Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik je lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.

21.06.2022.

Pitanje ZAŠTO

Bilo bi dobro kad bi se sve računovođe i obveznici BiH ujedinili i postavili zakonodavcima pitanje ZAŠTO? na sva nelogična i besmislena pravila i rješenja. Nekada se čini da su određena pravila nastala da bi se obveznici mogli kažnjavati. Kao u nekoj igrici, pravila bez smisla, logike, ali eto to su pravila i moraju se poštovati.

15.06.2022.

Doprinosi za radnike upućene na rad u inostranstvo

Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.

15.06.2022.

Neoporezivi iznos toplog obroka

Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o porezu na dohodak su objavljene u SLGL 56/22.

15.06.2022.

Dopuna Zakona o podsticajima u privredi

U SLGL 56/22 objavljena dopuna Zakona o podsticajima u privredi kojom se određuje da se postupak dodjele podsticaj za povećanje plata radnika za period 1. januar 2022. do 30. juni 2022. godine sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o podsticajima u privredi SLGL 52/19 i 78/20.

04.06.2022.

Podsticaj za samozapošljavanje u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju samozapošljavanja. Javni poziv je raspisan 12. maja 2022. godine. Podsticajna sredstva su namijenjena nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina. Rok za podnošenje je 13. jun 2022. godine.

02.06.2022.

Podsticaj za povećanje plata

Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate.

25.05.2022.

Podsticaj za preduzetnike

Razvojna agencija Grada Bijeljina je rapisala Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2022. godinu.
Maksimalan iznos dodijeljenih podsticajnih sredstava iznosi do 10.000,00 KM, a ne može biti veći od 50% opravdanih troškova projekta. Krajnji rok za podnošenje prijava je 17. jun 2022. godine, a dostavljaju se lično u Agenciji ili putem pošte. Više o javnom pozivu nađite na stranici https://agencijamsp.com

23.05.2022.

Povećana najniža plata na 650 KM

Od 1. maja najniža plata iznosi 650 KM u neto iznosu, odnosno 942.03 KM u bruto iznosu. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 45/22.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

18.05.2022.

Prodaja putem brze pošte pod pojačanom kontrolom UIO

Uprava za indirektno oporezivanje 25. maja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa. Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.

12.05.2022.

Povećanje toplog obroka

Izmjenom Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (SLGL RS 39/22) iznos koji se isplaćuje na ime naknade za topli obrok povećan je sa 0,75% na 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za svaki radni dan što iznosi 13.14 KM dnevno. Izmjena odluke stupa na snagu 12. maja 2022. godine. Poslodavci koji ne obezbjeđuju topli obrok u svojim restoranima ili preko keteringa dužni su da zaposlenima isplaćuju topli obrok u navedenom iznosu.

07.05.2022.

Obračun obaveza po osnovu autorskog ugovora

Izmjenama Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarenje prihoda po osnovu autorskih prava (Sl.Gl 17/22) izmijenjena je osnovica za obračun poreza po osnovu autorskog ugovora. Ranije se porez obračunavao na dohodak, odnosno kada od bruto ugovorenog iznosa odbijemo doprinose, pa potom normirane troškove. Sada je osnovica za obračun poreza bruto ugovoreni iznos umanjen za normirane troškove, tako da je formula za obračun sledeća: Bruto=Neto/(0.685+T*0.0013) gdje je T procenat normiranih troškova. Novi obračuna važi od 1.3.2022. godine.

27.04.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Prvi dan Međunarodnog praznika rada 01. maj 2022. godine (nedjelja) je neradni dan, osim za apoteke, veterinarske ambulante i ugostiteljske objekte koji mogu raditi redovno radno vrijeme. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
02. maja 2022. godine i 09. maja 2022. godine radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, mogu da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 12,00 časova.

26.03.2022.

Poziv Poreske uprave frilenserima da prijave prihode

Poreska uprava RS uputila je poziv poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju. Iz PURS napominju da raspolažu podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je „PayPal“ i dr.

ARHIVA NOVOSTI