KOMUNALNA TAKSA

Od 1.1.2022. ukinuta je komunalna taksa za isticanje naziva firme.