Fiskalizacija: pitanja i odgovori

Odgovori Poreske uprave RS na postavljena pitanja vezana za fiskalizaciju.


Dodatni rabat

Pitanje: Sa nekim partnerima imamo postpisane ugovore koji im omogućavaju da na kraju godine dobiju dodatni rabat ako promet sa njima pređe određeni iznos. Npr. partner ima rabat od 7% koji je odmah uračunat u cijenu i na fiskalnom štampaču u VP je prikazana cijena koju partner plaća, tj. puna cijena umanjena za 7%. Ako partner ostvari promet veći od 50000 KM ima pravo na dodatnih 3% na ostvareni promet. Jasno je da mi na početku godine ne znamo da li će neko preći određeni limit. Takođe je besmisleno na kraju godine izdati reklamirane račune za svaki originalni račun i onda napraviti nove račune sa 9,35% rabata. Kako kupcu odobriti dodatni rabat po ispunjenju nekog uslova i to evidentirati kroz fiskalni štampač?

Odgovor: Dodatni rabat koji odobrite kupcu na kraju godine na osnovu poslovne saradnje, a ne iskazujete u fakturi, kao što ste naveli u vašem upitu, ne evidentira se preko fiskalne kase iz razloga što isti nema uticaja na registrovani promet već na finansijski rezultat preduzeća.
Naime, preko fiskalne kase se ne utvrđuje prihod, već se vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa, tj. podataka o vrijednosti prodate robe, odnosno izvršene usluge, jer ste vođenje poslovnih knjiga i utvrđivanje finansijskog rezultata obavezni vršiti na način koji je propisan Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i u skladu sa Mađunarodnim računovodstvenim standardima, a utvrđivanje poreskih obaveza u skladu sa poreskim propisima.


Knjižna odobrenja/terećenja

Pitanje: Da li knjižna odobrenja/terećenja prema kupcima treba "provlačiti" kroz fiskalni štampač? Ako je odgovor DA na koji način - da li da knjižna odobrenja radimo kao reklamirani fiskalni račun, a terećenja kao običan fiskalni račun.

Odgovor: Knjižna odobrenja koja se odnose na povrat robe od kuca neophodno je za ista izdati reklamirani fiskalni račun, knjižna terećenja koja ne utiču na korekciju prometa niste obavezni registrovati preko fiskalne kase.


Dalja prodaja ili prerada

Pitanje: Ako posjedujem SZR (mesnica,proizvodnja plastičnih kesa,pekara i sl) zahtjev za fiskalizaciju uredno podnesen, fiskalizovani kasama za maloprodaju, ali se dešava da svoje proizvode prodaju i velikim trgovačkim preduzecima radi dalje prodaje, restoranima za obavljane djelatnosti i sl. Da li je ispravno fiskalizovana SZR.,i da li je neophodno da ista mora formirati DOO zarad prodaje svojih proizvoda drugim DOO.

Odgovor: Pod trgovinom na veliko, shodno odredbama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 55/08, 73/08, 92/08, 118/08, 127/08, 21/09 i 58/09), pored kupovine robe radi dalje prodaje, podrazumijeva se dozvoljeni izvoz dobara i prodaja proizvoda koju vrše lica iz proizvodnih djelatnosti sa proizvodnih skladišta, magacina i slično kupcima radi dalje prodaje ili prerade uz obavezno izdavanje fakture.
Promet ostvaren prodajom proizvoda krajnjim potrošačima, bez obzira da li su krajnji potrošači pravna lica, preduzetnici ili fizička lica, smatra se prometom ostvarenim maloprodajnim načinom rada.
Shodno navedenim odredbama, ukoliko prodaju proizvoda iz proizvodne djelatnosti za koju ste registrovani vršite u svojim maloprodajnim objektima, u tom slučaju promet od prodaje tih proizvoda registrujete preko fiskalne kase sa maloprodajnim modom rada.
Međutim, ukoliko prodaju proizvoda vršite sa proizvodnih skladišta, magacina i slično, u tom slučaju na tom prodajnom mjestu dužni ste staviti u funkciju registrovanja prometa fiskalni sistem sa veleprodajnim modom rada.
Prema tome, ako prodaju vršite pravnom licu, to pravno lice kao naručilac mora na narudžbenici naznačiti da li se radi o nabavci radi dalje prodaje, a u tom slučaju takav promet se ne može registrovati preko fiskalne kase sa maloprodajnim modom rada, nego ste isti dužni registrovati preko fiskalnog sistema sa veleprodajnim modom rada, odnosno dužni ste izdati veleprodajni fiskalni račun, uz obavezno izdavanje fakture kupcu u koju unosite redni broj tog fiskalnog računa.


Dnevni izvještaj

Pitanje: Da li smo obavezni da svaki dan štampamo i šaljemo dnevni izvještaj u Poresku upravu, ili samo onim danima kada izdajemo račune?

Odgovor: Dnevni izvještaj ste obavezni formirati na kraju radnog dana kad ste ostvarili promet, onima danima kad nemate prometa niste ni obavzeni formirati dnevni izvještaj.