Poslednje ažuriranje: 28.09.2014.

Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos?


Ukoliko je direktor već prijavljen u radni odnos u nekoj drugoj firmi, može se angažovati bez zasnivanja radnog odnosa. Potrebno je izvršiti prijavu u Poreskoj Upravi sa šifrom 49. u polju 3.2 u obrascu PD3100.

Primanja po osnovu obavljanja poslova direktora predstavljaju lična primanja i podliježu plaćanju doprinosa i poreza u trenutku isplate.