Srpski

TEHNIKA KB Beograd zastupan po poreskom punomoćniku KontoProm d.o.o. Bijeljina


JIB:0100427300004
Bank account:5540010000477806
Adress:MAJEVIČKIH BRIGADA 24 KVART 52, 76311, NOVI DVOROVI
Manager:MILAN KOJIĆ