Srpski

CENTAR ZA PROMOCIJU I RAZVOJ INFOMACIONOG DRUŠTVA IMPACT


JIB:4404203550004
Bank account:5550000034438316
Adress:GOJSOVAC 98, 76300, BIJELJINA
Manager:SANJA ĐURIĆ