Srpski

КАЛКУЛАТОРИObračun plate


Bruto plataB=KMB=D+PP, B=PP/0.672, B=N+D+P, B=(N-50)/0.6048
DoprinosiD=KMD=B*32.8%, PIO-18.5%, ZDR-12%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
Plata prije oporezivanjaPP=KMPP=B-D, PP=B*0.672
Lični odbitakO=KM
PorezP=KMP=(PP-O)*10%
Isplata radniku:N=KMN=PP-P
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2021. godine iznosi 520,00 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja. Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2020. godine iznosi 520,00 KM. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti je sa 0.8% smanjen na 0.6%. Osnovni lični odbitak od 1.9.2018. godine iznosi 500,00 KM.Obračun plate sa minulim radom i toplim obrokom


Bruto osnovna plataBO=KM
StažST= godine
Bruto minuli radMR=KMMR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrokTO=KM
Bruto ukupnoB=KMB=BO+MR+TO, B=D+PP, B=PP/0.672, B=(N-50)/0.6048
DoprinosiD=KMD=B*32.8%, PIO-18.5%, ZDR-12%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
Plata prije oporezivanjaPP=KMPP=B-D, PP=B*0.672
Lični odbitakO=KM
PorezP=KMP=(PP-O)*10%
Isplata radniku:N=KMN=PP-P
Ukupne obaveze: KM

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka iznosi 0,75% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan, što u bruto iznosu iznosi 9,98 KM dnevno.Menadžerski ugovor bez zasnivanja radnog odnosa


Bruto plataB=KMB=D+PP, B=PP/0.672, B=N+D+P, B=N/0.6048
DoprinosiD=KMD=B*32.8%, PIO-18.5%, ZDR-12%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
Plata prije oporezivanjaPP=KMPP=B-D, PP=B*0.672
PorezP=KMP=PP*10%
Isplata radniku:N=KMN=PP-P
Ukupne obaveze: KM

Ovaj obračun važi za člana privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknaduUgovor o djelu / Dopunski rad


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/0.7335
Doprinosi PIOD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*10%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P), N=B*0.7335
Ukupne obaveze: KMAutorski ugovor


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/(0.7335+T*0.000815)
DoprinosiD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
Normirani troškoviT=%
PorezP=KMP=DH*(100-T)/100*10%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P)
Ukupne obaveze: KM

Od 01.01.2018. godine lice koje ostvaruje prihod od autorskih prava je obveznik doprinosa za PIO bez obzira na to da li je osiguran po drugom osnovu. Prema prethodnom zakonu obračunavali su se svi doprinosi u slučaju da obveznik nije osiguran po drugom osnovu.

Član 64. Pravilnika o porezu na dohodak
a) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila, tkani tekstil, štampani tekstil i slično,
b)u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja, snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i
v) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. a) i b).Privremeni i povremeni poslovi


Bruto primanjeB=KMB=N+D+P, B=N/0.6255
DoprinosiD=KMD=B*30.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*10%
Neto plataN=KMN=B-(D+P), N=B*0.6255
Ukupne obaveze: KMZakup


Bruto zakupninaB=KMB=N/0.92
Normirani troškovi 20%T=KMT=B*20%
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*10%
Neto zakupninaN=KMN=B-P
Ukupne obaveze: KMNekomercijalno gazdinstvo


OsnovicaO=KMMjesečna osnovica iznosi 20% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. Osnovice:
2018.:: 266.20 KM
2019.:: 271.60 KM
2020.:: 281.40 KM
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMZ=O*12%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je isključivo poljoprivrednik (17/40), nezaposleno lice (17/40), dobrovoljnog osiguranika na PIO (17/50) ili samostalni preduzetnik (17/40). Penzioner (17/50) plaća 1% na iznos penzije, a zaposleno lice plaća 1% na bruto platu.Komercijalno gazdinstvo (45/37) - osiguranici na PIO


OsnovicaO=KMMjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. Osnovice:
2018.:: 399.30 KM
2019.:: 407.40 KM
2020.:: 422.10 KM
Doprinos za PIOP=KMP=O*18.5%
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMZ=O*12%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je osiguranik na PIO isključivo poljoprivrednik ili nezaposleno lice. Zaposlena lica (55/56) plaćaju samo zdravstveno osiguranje i to u iznosu 2% na bruto platu. Penzioneri preko 65. godina (55/56) plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu 2% na penziju a penzioneri do 65. godina (45/49) plaćaju PIO u iznosu 2% i zdravstveno osiguranje 2% na penziju.Komercijalno gazdinstvo (55/55) - nisu osiguranici na PIO


OsnovicaO=KMMjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu. Osnovice:
2018.:: 399.30 KM
2019.:: 407.40 KM
2020.:: 422.10 KM
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMZ=O*12%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje nije osiguranik na PIO i pripada jednoj od sledećih grupa: isključivo poljoprivrednik, nezaposleno lice, dobrovoljni osiguranik na PIO, samostalni preduzetnik.Nalaženje datuma pune godine staža


Godine (prethodna zaposlenja)GG=
Mjeseci (prethodna zaposlenja)MM=
Dani (prethodna zaposlenja)DD=
Ukupna staž (prethodna zaposlenja)S=GG MM DD
Datum novog zaposlenjaDZ=dd.mm.gggg
Datum obračuna staža novog zaposlenjaDZN=dd.mm.gggg
Staž od DZ do DZNSTZ=GG MM DD
Ukupan stažST=GG MM DD
Sledeći datum pune godine ukupnog stažaDS=dd.mm.gggg
Ukupne obaveze: KMPoreska kamata


DugI=KM
Datum dospijećaD1=dd.mm.gggg
Datum plaćanjaD2=dd.mm.gggg
Stopa 0.06%K6=KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04%K4=KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03%K3=KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KM