English

KOMUNALNA TAKSA


Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.

Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06.
U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12.

Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

U Bijeljini važi da preduzetnik koji prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, u prvoj poslovnoj godini plaća 50% od propisane takse za isticanje poslovnog imena, takođe za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu taksa je umanjena za 50%, a privredni subjekti koji su locirani izvan područja grada Bijeljina plaćaju taksu umanjenu za 30%.

KOMUNALNA TAKSA U OPŠTINI BIJELJINA

TARIFA 5 - Za isticanje poslovnog imena pravnih lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama plaća se komunalna taksa u godišnjem iznosu i to:

1. Privredna društva:

a) Privredna društva iz oblasti industrije i građevinarstva:
    - mala privredna društva ( do 10 zaposlenih radnika )
200 KM
    - srednja privredna društva ( od 10-50 zaposlenih radnika)
300 KM
    - velika privredna društva ( preko 50 zaposlenih radnika)
400 KM
b) Privredna društva iz oblasti elektroindustrije i elektrodistribucije
3.000 KM
v) Privredna društva iz oblasti poljoprivrede, lova i ribolova:
    - mala privredna društva ( do 10 zaposlenih radnika)
100 KM
    - srednja privredna društva ( od 10-50 zaposlenih radnika)
200 KM
    - velika privredna društva ( preko 50 zaposlenih radnika)
300 KM
g) Privredna društva iz oblasti zanatstva i zadruge
100 KM
d) Privredna društva za prevoz putnika i robe
300 KM
đ) Privredna društva iz oblasti telekomunikacija i PTT-a
3.000 KM
e) Privredna društva iz oblasti trgovine:
    - mala privredna društva ( do 10 zaposlenih radnika )
300 KM
    - srednja privredna društva ( od 10-50 zaposlenih radnika)
1.000 KM
    - velika privredna društva ( preko 50 zaposlenih radnika)
2.000 KM
ž) Privredna društva iz oblasti prometa nafte i naftnih derivata
3.000 KM
z) Privredna društva iz oblasti ugostiteljstva:
    - hoteli i moteli
1.000 KM
    - restorani
300 KM
    - bifei, gostionice, kafe barovi
150 KM
    - noćni barovi, barovi, disko barovi i disko klubovi (diskoteke)
3.500 KM
    - pokretni ugostiteljski objekti
150 KM
    - apartmani, pansioni, prenoćišta, sobe za iznajmljivanje
300 KM
    - kafeterija, poslastičarnica i ostali nepomenuti ugostiteljski objekti
250 KM
i) Projektna privredna društva
400 KM
j) Privredna društva za prikazivanje filmova
100 KM
k) Privredna društva iz oblasti rezane građe (pilane)
500 KM
l) Privredna društva iz oblasti igara na sreću (kladionice, lutrija, poker aparati i sl.)
2.000 KM
lj) Ostala nepomenuta privredna društva:
    - mala privredna društva ( do 10 zaposlenih radnika )
100 KM
    - srednja privredna društva ( od 10-50 zaposlenih radnika)
200 KM
    - velika privredna društva ( preko 50 zaposlenih radnika)
300 KM

2. Banke i osiguravajuće organizacije:

a) Osnovne banke, glavne filijale i osiguravajuće organizacije
3.000 KM
b) Poslovne jedinice banaka i osiguravajućih organizacija, (ekspoziture filijale), mikrokreditne organizacije
2.000 KM
v) Ostale jedinice banaka i osiguravajuće organizacije (istureni šalteri, povjereništva i sl.)
1.000 KM

3. Mediji:

a) Televizijske stanice
600 KM
b) Radio stanice
300 KM
v) Izdavanje gramofonskih ploča, kompakt diskova, traka sa muzičkim i drugim zapisima
400 KM
g) Novinsko – izdavačka djelatnost
100 KM
d) Ostala izdavačka djelatnost
50 KM

4. Samostalne radnje

– djelatnosti koje fizička lica obavljaju u svojstvu samostalnog zanimanja:
4.1 Ugostiteljski objekti:
a) Noćni barovi, barovi, disko barovi i disko klubovi (diskoteke)
3.500 KM
b) Hoteli, moteli
1.000 KM
v) Restorani
300 KM
g) Apartmani, pansioni, prenoćišta, odmarališta, sobe za iznajmljivanje
300 KM
d) Kafe bar, bife, gostionice, snek bar
150 KM
đ) Pokretni ugostiteljski objekti
150 KM
e) Ćevabdžinice, buregdžinice, aščinice
150 KM
ž) Kafeterija, picerije, pečenjare, objekat brze hrane, zdravljak, poslastičarnica, pekoteka i ostali nepomenuti ugostiteljski objekti
250 KM
4.2. Trgovinske radnje
a) Samoposluge, mini marketi
300 KM
b) Prodavnice, butici, kiosci
100 KM
4.3. Ostale djelatnosti
a) Zlatarska djelatnost
450 KM
b) Kamenoresci
400 KM
v) Izrada krznenih odjevnih predmeta
400 KM
g) Proizvodnja bezalkoholnih pića
1.000 KM
d) LJekarske i stomatološke ordinacije
500 KM
đ) Apoteke – zdravstvene
600 KM
e) Apoteke – veterinarske
350 KM
ž) Apoteke – poljoprivredne
300 KM
z) Apoteke – biljne
500 KM
i) Advokatske kancelarije
400 KM
j) Agencije za promet nekretnina
600 KM
k) Notari
400 KM
l) Auto – škole
90 KM
lj) Frizeri, hemijske čistionice
100 KM
m) Kozmetičari
150 KM
n) Automehaničari, autolimari, elektromehaničari i stolari
50 KM
nj) Pržionice kafe
200 KM
o) Zanatske djelatnosti u oblasti građevinarstva (zidari, tesari, limari, bravari, parketari, moleri, vodoinstalateri, elektroinstalateri i sl.)
50 KM
p) Izrada betonske galanterije, predmeta od gume i plastike
150 KM
r) Krojači, proizvodnja trikotaže i dečijih igračaka
50 KM
s) Knjigovodstvene usluge
200 KM
t) Prevoznici lica i stvari (autoprevoznici, taksi i autobuski prevoz)
100 KM
ć) Obućari i sajdžije
50 KM
u) Autopraonice
100 KM
f) Proizvodnja tjestenina
50 KM
h) Pekarske radnje
100 KM
c) Mesarske radnje i ribarnice
150 KM
č) Mlinovi
600 KM
dž) Pilane
300 KM
š) Salon zabavnih igara
200 KM
š1) Ostale nepomenute djelatnosti kojima se porez utvrđuje prema vođenju knjiga
100 KM
š2) Ostale djelatnosti kojima se porez utvrđuje u godišnjem paušalnom iznosu
100 KM