English
Kreirano: 04.12.2015. | Poslednje ažuriranje: 26.1.2018.

Da li registrovati DOO ili SP?

Planirate otpočeti privrednu djelatnost? Niste sigurni koji oblik registracije odabrati?

Dobro razmislite prije nego što odlučite, jer pogrešan izbor može stvoriti nepotrebne troškove.

U Republici Srpskoj moguće je registrovati privredno društvo (DOO) ili biti samostalni preduzetnik (SP).

Budući privrednici treba da znaju koje su razlike između DOO i SP i da na osnovu toga odaberu najpovoljniji oblik registracije.

Pravna razlika: Privredno društvo je pravno lice i registracija se vrši u Privrednom sudu. Odgovornost je do visine osnivačkog kapitala.
Preduzetnik je fizičko lice i registruje se u nadležnoj opštini. Preduzetnik odgovara cjelokupnog imovinom.

Djelatna razlika: Djelatnost kojom se kao preduzetnik želite baviti mora biti na spisku preduzetničkih djelatnosti i ona je najvjerovatnije na ovom spisku.

Varka: Izmjenama zakona o privrednim društvima kada je ukinuta sudska taksa za registraciju DOO i minimalni osnivački kapital sveden na 1 KM, stvoren je privid da je svejedno da li ćete registrovati DOO ili SP. Šta više, neko može zaključiti da je bolje DOO, jer nema ograničenja djelatnosti, ograničena je odgovornost, i naizad, možda djeluje otmenije imati taj nastavak DOO, nego SP.
Međutim, to može biti varka i zamka za one koji nemaju druge informacije.

Finansijska razlika: Osnovno što treba da znate jeste da je republička taksa viša za DOO. (Ako se DOO bavi trgovačkom djelatnošću godišnja republička taksa je 1500 KM, a za preduzetnike je 250 KM.)
Drugo što treba da znate jeste da izmjene u registraciji DOO mogu ići od 200-300 KM do nekoliko hiljada KM u zavisnosti od osnivačkog kapitala, dok su izmjene u registraciji SP svega 32 KM (u opštini Bijeljina).

Kraj: Malo ko će sebi baksuzirati razmišljanjima o kraju prije nego što je i počeo, ali treba imati na umu činjenicu da SP zatvarate po istoj cijeni po kojoj ste otvorili, a za zatvaranje DOO je potrebno nekoliko hiljada KM.

Savjet knjigovođe: Prije nego što registrujete SP ili DOO, posavjetujete se sa knjigovođom koji će vam pomoći da odaberete najpovoljni oblik registracije. Ukoliko su djelatnosti kojima se želite baviti na spisku djelatnosti kojim se preduzetnici mogu baviti, onda je naša preporuka da se registrujete kao preduzetnik.

Besplatne konsultacije: Možete nam se obratiti za dodatne informacije na ovu temu. Na telefon 055/290-221 zakažite besplatne konsultacije o osnivanju firme, porezima, registraciji za PDV...
Definišite čime želite da se bavite, zapišite pitanja i dileme koje imate i dođite da porazgovaramo i nađemo najpovoljnije rješenje za Vaše buduće poslovanje.

U narednoj tabeli prikazali smo više detalja o pomenutim razlikama između SP i DOO:


REGISTRACIJA

SPDOO
Lično popunite zahtjev za registraciju i predate u jedinicu lokalne samouprave.

Rješenje već za 3 dana gotovo.

Ukupni troškovi: taksa za registraciju 32 KM.
Pravnika izrađuje osnivačke akte, kod notara ovjeravate potpise. U APIF predajete pripremljenu dokumentaciju.

U APIF-u za 3 dana preuzimate rješenje ukoliko se ne traži dopuna podataka.

Ukupni troškovi: advokatske i notarske usluge + objava oglasa 7КМ po redu + taksa APIF-u 35 KM.


DJELATNOSTI

SPDOO
Postoje djelatnosti koje ne mogu obavljati preduzetnici.

Uredba o preduzetničkim djelatnostima sadrži skup djelatnosti kojima se mogu baviti preduzetnici i sa napomenom da li su potrebna dodatna odobrenja za njihovo obavljanje.
Uredba o klasifikaciji djelatnosti sadrži skup svih šifara djelatnosti kojima se mogu baviti privredni subjekti u Republici Srpskoj.


REPUBLIČKA TAKSA

SPDOO
Ugostiteljstvo, trgovina, advokatska, notarska, apotekarska djelatnost 250 KM
Ostale djelatnosti50 KM
Prva godina20 KM
Trgovina1.500 KM
Ostale djelatnosti300 KM
Prva godina100 KM


KOMUNALNA TAKSA

Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.
Detaljne informacije o komunalnim taksama na području opštine Bijeljina možete naći ovdje.


PORESKI OBVEZNIK

SPDOO
Veliki preduzetnik - porez plaća u iznosu 10% na razliku između naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda.

Mali preduzetnik - porez plaća u iznosu 2% na ukupne naplaćene prihode a najmanje 600 KM godišnje.

Mali preduzetnik se registruje pod uslovom da nema više od 3 zaposlena i ima prihode manje od 50.000 KM.
Porez se plaća u iznosu 10% na razliku između ostvarenih prihoda i priznatih rashoda po obračunskom metodu.


DOPRINOSI

Izmjenama Zakon o doprinosima stvorena je određena neravnopravnost između SP i DOO. Vlasnici preduzetničkih radnji od 1.1.2016. godine doprinose moraju plaćati na 60% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodni mjesec. Advokati, notari, inženjeri i nosioci drugih profesionalnih djelatnosti moraju plaćati 100% na prosječnu bruto platu.
Dakle, uvećanje doprinosa se ne odnosi na vlasnike DOO, već samo na vlasnike preduzetničkih radnji.


KNJIGOVODSTVO I PORESKE EVIDENCIJE

SPDOO
Knjigovodstvo se vodi po gotovinskom principu.
Što znači da se prihod priznaje kada se stvarno i naplati, ili kada postane raspoloživ, a rashodi nastaju kada se plate.

Veliki preduzetnik obavezno vodi Knjigu prihoda, Knjigu rashoda, Popisnu lista stalne imovine, Evidenciju o potraživanjima i obavezama.

Mali preduzetnik vodi Knjigu prihoda.
Po obračunskoj metodi, osim malih poreskih obveznika koji vode po gotovinskom principu.

Obavezno je vođenje poslovnih knjiga (glavna knjiga, blagajna...) prema Zakonu o računovostvu i reviziji, te sastavljanje i predaja finansijskih izvještaja.


FISKALIZACIJA

Obaveza fiskalizacije nije vezana za formu registracije sem u slučaju zanatskih djelatnosti.
Preduzetnici koji se bave zanatskom djelatnošću (pogledajte spisak) i u Poreskoj upravi su registrovani kao mali preduzetnici oslobođeni su obaveze fiskalizacije.


UVOZ/IZVOZ

Preduzetnici i pravna lica su ravnopravni u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Ravnopravnost je uspostavljena izmjenama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (Sl.Gl. 44/16) tako što je preduzetnicima dopušteno da se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru registrovane djelatnosti.


IZMJENE RJEŠENJA

SPDOO
Izmjenu adrese, doregistraciju djelatnosti ili registraciju poslovne jedinice vršite lično podnošenjem zahtjev u jedinicu lokalne samouprave. Novo rješenje najčešće bude završenu u roku od 3 dana.

Troškovi: taksa 32 KM.
Za proširenje šifara djelatnosti, izmjenu adrese, vlasnika, ovlaštenih lica, registrovanje ili gašenje poslovnu jedinice – potrebna je izmjena osnivačkog akta (posao pravnika), eventualna ovjera potpisa kod notara, predaja u APIF.

Troškovi: advokatske i notarske usluge + objava oglasa 7КМ po redu + taksa APIF-u 35 KM + sudske takse srazmjerno broju izmjena.


ZATVARANJE

SPDOO
Lično popunite obrazac o prestanku djelatnosi.

Rješenje gotovo u roku od 3 dana.
U privredni sud se predaje zahtjev za stečajni ili likvidacioni postupak. Plaća se akontacija za sudske troškove u iznosu od 3.000 KM. Sud imenuje stečajnog/likvidacionog upravnika. Ukoliko društvo nema dugovanja i potraživanja moguće je sve završiti na prvom ročištu, u suprotnom pozivaju se povjerioci i zakazuju dalja ročišta.


ODGOVORNOST

SPDOO
Preduzetnik odgovara cjelokupnom imovinom. DOO odgovara sopstvenom imovinom, a osnivači do visine osnivačkog kapitala.


Ključni korak prije same registracije jeste izbor knjigovođe. Knjigovođa mora biti vaš saveznik na putu ka uspjehu.