English

NOVOSTI

Pretraži
29.09.2009.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Narodna skupština Republike Srpske na svojoj 33. sjednici održanoj dana 24.09.2009.godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o uslovima pod kojima se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i izvršenih usluga i produženje roka uvoza unaprijed plaćene robe i usluga (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 15/04 i 16/07).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju rokovi naplate izvezene robe i izvršenih usluga i uvoza unaprijed plaćene robe i usluga produženi su na 6 mjeseci.

Svi poslovi izvan navedenog roka smatraju se kreditnim poslovima sa inostranstvom i za iste je utvrđena obaveza registracije, u skladu sa propisom koji će Ministarstvo finansija donijeti u roku od 6 mjeseci. Istim propisom biće definisani uslovi, način, rokovi i obrasci izvještavanja o svim kreditnim poslovima sa inostranstvom, u smislu ovog zakona.

Zakonom je propisana i obaveza rezidentima da zahtjev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje mjenjačkih poslova podnose Ministarstvu finansija putem banke sa kojom zaključe ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija poziva rezidente – pravna lica i preduzetnike koji obavljaju poslove izvoza i uvoza roba ili usluga, kao i mjenjačke poslove, da prate donošenje podzakonskih propisa kojima se isti bliže uređuju.

Izvor: www.vladars.net